Susanna, expert på djurfoder och produktutvecklingschef

Jag är Susanna Särkijärvi från Ypäjä. Jag har en magisterexamen inom jordbruks- och skogsvetenskaper, dvs. jag har studerat näringslära för sällskapsdjur på universitetet i sex år. Jag har också varit jordbruksföretagare sedan ett generationsskifte år 2018. Min hemgård finns i Påmark i Satakunta.

 

Innan Rovio Pet Foods arbetade jag 21 år på Naturresursinstitutet (Luke, f.d. MTT) som forskare. Mitt forskningsarbete gällde huvudsakligen hästars foder, föda och välbefinnande, men mitt arbete omfattade också allt möjligt annat utvecklingsarbete i anknytning till hästnäring. Och visst gjorde jag också vissa projekt relaterade till hundar och grisar.

 

Mitt kunnande när det kommer till utfodring av hundar har huvudsakligen ackumulerats i kombinationer med mitt professionella intresse och fritidsintresse. Jag är bland annat en av författarna till Koirien ruokinta ja hoito -opas (guiden Utfodring och skötsel av hundar) (Maaseutukeskusten liitto). De senaste 1,5 åren i Lukes tjänst gjorde jag kundprojekt på beställning av Rovio Pet Foods, så övergången till Rovio var för mig en naturlig fortsättning på min karriär. För tillfället gör jag distansstudier på Illinois universitet, och målet är att genomföra en studiehelhet relaterad till produktion av foder för sällskapsdjur.

 

För mig är hundar en livsstil, jag är verklig en ’hardcore’-hundentusiast. Jag fick min första labrador år 1986 efter en lång tid av övertalning, och sen dess har det har jag inte behövt fundera på val av ras. Ganska snabbt specificerades rasvalet till jaktinriktade labradorer, av vilka jag fram till nu har haft flera tiotals. Just nu bor sju stycken hemma hos mig. Från år 2007 har jag också fött upp jaktinriktade labradorer i lugn takt, ungefär en valp per år. Jag är väldigt intresserad av avel, ända till genetiknivå, och som bäst kan jag studera hundars släktträd i timmar. I avlingsarbetetet strävar jag efter en rasmässig jakthund som är frisk och som är en enkel partner i vardagen.


Med hundarna gör jag experiment som är typiska för labradorer och idkar också jakt, men största delen av tiden är hundarna förstås bara familjemedlemmar. Under hundträningskarriären har de bästa prestationerna hittills varit två championat, och under jaktkarriären fällning av en orre och den egna uppfödningens viltarbete.

När jag på Luke gjorde produktutveckling för Rovio Pet Foods fick jag bekanta mig med Tero och resten av projektteamets innovativa och modiga attityd, som hämtade nya vindar till en sådan här teoretiker som är så gott som nedgrävd i forskarkammaren. Teorier, orsaker till och följder av fenomen är jag fortfarande intresserad av, men jag vill också se de praktiska anpassningarna av dem, dvs. hur teori och praktik möts. I detta arbete har jag på ett helt nytt sätt fått tillämpa den teoretiska basen för hundföda samt den erfarenhet jag har erhållit som hundentusiast. Fodersektorn är bekant för mig sedan tidigare, så jag får i lämpliga doser både använda mig av det jag redan kan och lära mig nytt. Arbetet som forskare innebar också att hela tiden lära sig nytt, så att möta nytt skrämmer mig inte, tvärtom – jag möter det med entusiasm!

 

Enligt mig är kompromisslöshet det viktigaste i Rovio Pet Foods verksamhet. Som seriös, väldigt ärlig satakuntabo är det extremt viktigt för mig att jag kan stå för de värderingar som företaget jag representerar har. För själva produktutvecklingen har Tero gett mig nästan fria händer, så vi gör så gott vi kan.

 

Dessutom ser jag att tiden är inne för ett sådant här projekt, det är tid att möta konsumenternas behov.

Som seriös, väldigt ärlig satakuntabo är det extremt viktigt för mig att jag kan stå för de värderingar som företaget jag representerar har.

Susanna Särkijärvi

 

Produktutvecklingschef

Tfn 044 901 6506

susanna.sarkijarvi@roviopetfoods.fi