Näringsmässigt överlägsen och hundigt välsmakande!

Hunden blomstrar upp med hönsägg

Många blir överraskade när de hör att hönsägg är det bästa proteinet för hundar. IHönsägg har dock den sammansättning aminosyror som bäst motsvarar hundens behov. Proteiner bildas av aminosyror, så egentligen är hundens proteinbehov ett behov av olika aminosyror.

 

Rovio Pet Foods är den enda tillverkaren i hela världen som har en såhär stor andel hela hönsägg i sina hundfoder. I tillverkningsskedet separeras äggets skal och läggs sedan till i just rätt mängd som hunden behöver för att fylla sitt kalciumbehov. Från ägget får hunden därmed, förutom protein, också kalcium som stärker benen.

Alla nödvändiga näringsämnen, inga onödiga fyllmedel

Förutom ägg innehåller Rovio Pet Foods hundfoder fågelkött, skalad havre, linfrö, potatis, melass och bondböna samt vitaminer och mineralämnen. Det är allt. När man undersöker produktbladet behöver man alltså inte leta efter onödiga fyllmedel eftersom de inte finns.

 

Skalad havre, korn, potatis och bondböna är källor för kolhydrater, dvs. energi, och växtprotein som är väldigt lämpliga för hundar. De är också lämpliga för hundens matsmältning. När man skalar havre ökar dess näringsvärde avsevärt. Linfrön ger hunden förutom fibrer också viktiga omega-3-fettsyror.
Fettet läggs till produkterna genom att spruta fett från fågelköttet på kulans yta vilket smakar gått och lockar hunden att äta.

 

Alla våra råvaror kommer från Finland, och dessutom alldeles nära vår fabrik. Vi kan till exempel garantera att det fågelkött vi använder inte har fötts upp med antibiotika, eftersom man inte gör så i Finland. Endast vissa vitaminer och mineralämnen måste vi skaffa från utlandet eftersom man inte får tag på dem i Finland.
Låt oss ännu nämna en viktig detalj; det är endast vi som har både hela ägg, bondböna och skalad havre i fodret!

Vad behöver man protein och aminosyror till?

Kort sagt behövs de för hundens välmående, hälsa och för att den ska ha ett bra immunförsvar. Proteinbrist syns ibland med blotta ögat, till exempel på att hundens päls är livlös, saknar glans och håren bryts av. Bristfällig tillgång till protein har också en direkt inverkan på hundens orkande. Protein är byggstenar för kroppen, och eftersom cellerna förnyar sig konstant är en tillräcklig tillgång till proteiner av god kvalitet viktigt också för vuxna hundar.
Protein av hög kvalitet är viktigt för alla hundar, men särskilt viktigt är det för aktiva hobby- och brukshundar, växande valpar och unga hundar samt väntande och ammande tikar. Seniorhundarnas tassar är också mer flexibla om tillräcklig tillgång till protein garanteras. Werraton – torrfoderserien som finns på marknaden just ni är planerad för den vuxna hundens olika behov.

 

Hobby- och brukshundar behöver en bra prestationsförmåga. Rätt sorts föda och det protein som födan innehåller upprätthåller prestationsförmågan och muskelkonditionen, och gör att man undviker skador.

Varför varierar förhållandet mellan protein och fett i våra foder?

Valet av hundmat utgår ifrån hundens behov – eller så borde det i alla fall vara! I allmänhet kan hundfoder grovt delas in fyra olika grupper beroende på deras protein-fettförhållande: basfoder, foder för hobby- och brukshundar, lättfoder, samt foder som är planerat att fylla behoven vid tungt arbete, amning eller intensivt tillväxtskede. För tillfället omfattar Werraton hundfoderserien följande produkter:
1. Helfoder för vuxna hundar 2. Helfoder för aktiva vuxna hundar 3. För vuxna hundar med en lätt diet 4. Spannmålsfritt för vuxna hundar som lider av födokänslighet.

 

Som grund för planeringen av protein-fettförhållandet ligger hundens energibehov, som man kan uppskatta för var och en av de ovan nämnda användargrupperna. Fodrets energiinnehåll läggs i proportion till lämplig proteinhalt, som enligt beräkning fyller behoven hos ifrågavarande användargrupp. Den mest betydande faktorn för fodrets energiinnehåll är fetthalten.

 

Därför är det väldigt viktigt att hunden får just den föda som motsvarar dess behov, eftersom fodret vid sidan om protein- och fettkoncentrationen även läggs i proportion till den mängd som används. Om en hund som förbrukar lite energi får väldigt starkt (energirikt) foder kan mängden foder bli så liten att det till och med leder till brist på andra näringsämnen. Situationen korrigeras när man byter till ett foder som bättre motsvarar hundens avsedda användning.

Hundarnas olika behov

Vi utvecklade sammansättningen och i våra hundfoder, och foderkulornas storlek så att de är lämpliga för olika vuxna hundars behov varje dag, ända tills de blir gamla.

 

Produkternas näringsinnehåll varierar beroende på för hurdana hundar de är avsedda. I vårt sortiment finns bland annat mer kraftiga foderkulor för hobby- och brukshundar, lättare foder för de som måste kontrollera vikten, och spannmålsfritt foder för känsliga hundar. Ägare till allergiska hundar blir lättade av det faktum att varje produkt endast innehåller några råvaror.

 

Stora hundar äter gärna stora foderkulor och små hundar små kulor, så man får våra foderkulor i två storlekar.

 

Utvecklat av experter, testat av hundar

Susanna Särkijärvi, expert på djurfoder, ansvarar för utvecklandet av Rovio Pet Foods hundfoder. Hon är magister i jord- och skogsbruksvetenskap, dvs. akademiskt yrkeskunnig inom utfodring, föda och djurfoder och har en erfarenhet på över 20 år inom branschen.

 

Innan hon flyttade över till produktutvecklingschef på Rovio Pet Foods arbetade Susanna i Finland som forskare på Naturresursinstitutet där hon utvecklade djurfoderprodukter som projektarbete. Som hjälp för att utveckla fodren använde hon de senaste vetenskapliga studierna bland annat om havre och lin och om olika proteinkällor, och även om äggets lämplighet i hundfoder.

Utgångspunkten för planeringen var naturligtvis hundarnas näringsmässiga behov samt högkvalitativa inhemska råvaror. Vid utvecklingen av recepten använde vi oss av både inhemsk och utländsk forskningsdata om hundars föda. Av råvarorna valde vi endast de som var nödvändiga samt sådana som kan ge hundarna något mervärde, till exempel som förbättrat välmående eller ökad prestationsförmåga. Som receptutvecklare måste man givetvis veta vad som fungerar i en industriell process, dvs. hur vi lyckas skapa hållbara foderkulor. Inga ekonomiska ramvillkor sattes upp för produktutvecklingen.

 

Och förstås måste vi ju göra fodret så gott att man själv täcks ge det till sina egna hundar!

 

Susanna har nämligen också stark praktisk erfarenhet av utfodring av hundar: hon har haft hundar i över 30 år och även uppfödningsverksamhet med jaktinriktade labradorer i över tio år. Susannas labradorer fick tillsammans med hundratals andra hundar delta i utvecklingen av Rovio Pet Foods hundfoder. Som framtida slutkunder och högsta smakdomare fick de säga vad de tyckte om produkterna. Som känt är så duger nästan vad som helst för labradorer, men de andra hundarna var av samma åsikt i denna fråga!

 

I testen framgick det nämligen att råvarorna i fodren, dvs. ägg, fågelkött och havre, var lämpliga och välsmakande råvaror som hundarna tyckte om. Fettet från fågelköttet som finns på foderkulornas yta lockar hundarna extra mycket och gör att det vattnas i deras munnar. Av kolhydratkällorna har potatis och bondböna däremot en neutral smak.

Provsmakning i november 2019

218 hundägare och hundratals hundar (Taloustutkimus)
 • huden fick välja mellan testfodret och bekant foder
  • 51 % valde Rovio Pet Foods testfoder
  • 19 % kunde inte välja (hunden åt allt)
  • 30 % valde det bekanta fodret

Webbenkät under hösten 2019

Hundra hundägare och hundratals hundar (egen testgrupp)
 • huden fick välja mellan testfodret och bekant foder
  • 49 % valde Rovio Pet Foods testfoder
  • 33 % kunde inte välja (hunden åt allt)
  • 18 % valde det bekanta fodret

Även ägaren tycker om foderkulor som håller ihop

Rovio Pet Foods hundfoderkulor är av enhetlig kvalitet, håller formen och suger upp vätska väl. En lyckad konsistens bygger på noggrann planering och receptet som har gjorts på basis av planeringen som har skräddarsytts så att det är lämpligt för produktionsprocessen.

 

Foderkulorna tillverkas med extruderingsteknik och produktionsprocessen justeras med hjälp av tryck, temperatur och ånga. Hantering av tillverkningstekniken och en just rätt sorts processering förbättrar fodrets kvalitet och gör att näringsämnena hålls kvar.

 

I Loimaa i Finland lät vi bygga en helt ny fabrik så att vi fick en produktionslinje som specifikt är avsedd för tillverkning av djurfoder för sällskapsdjur.

 

 

86 % av de svarande tyckte att produktens fysiska sammansättning var
väldigt bra eller ganska bra

 

(Taloustutkimus 11/ 2019)