Koirien tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja ravitsemus

Ortopedisiä eli tuki- ja liikuntaelinsairauksia potee lemmikeistä noin 10 %. Ortopedisiä sairauksia ovat esimerkiksi lonkkavika eli lonkkaniveldysplasia, osteokondroosi eli luun ja ruston kasvu- ja kehityshäiriö, selän välilevysairaus ja nivelrikko. Moniin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyy perinnöllinen alttius. Alle vuoden ikäisistä koirista tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsii jopa neljännes, ja 20 %:lla näistä ongelmista saattaa olla ravitsemuksellinen taustasyy. Ravitsemuksella pystytään sekä ennaltaehkäisemään sairauksia että tukemaan sairaan lemmikin vointia ja parantamaan samalla lemmikin elämänlaatua merkittävästi.

Koiran rotu, pennun kasvu ja kasvu- ja kehityshäiriöt

Koirarotuja on maailmassa satoja, ja niiden aikuispaino vaihtelee puolesta kilosta jopa sataan kiloon. Pienten rotujen edustajat saavuttavat aikuispainonsa suurten rotujen edustajia nopeammin, ja ovat aikuispainossaan monesti jo alle vuoden ikäisinä, noin 8–10 kk:n iässä. Suurten rotujen edustajat saavuttavat aikuispainonsa helposti vasta 1,5–2-vuoden iässä. Uroksilla kasvu kestää pidempään kuin nartuilla.

Pienten ja keskikokoisten koirien kasvuvaihe jaetaan kahteen, ja suurilla koirilla kolmeen vaiheeseen. Nopean kasvun vaiheessa, silloin kun pennun ikä on 2–5 kk, kasvaa erityisesti luusto. Hitaan kasvun vaiheessa kasvavat lihakset ja viimeiseksi rasvakudos. Pienillä koirilla kasvuhuippu on kahden kuukauden ikäisenä, kun taas suurilla ja jättiroduilla kasvuhuippu ajoittuu 3–5 kuukauden ikään. Aikuisen koiran ruokavalioon siirrytään, kun koira on saavuttanut aikuispainonsa, ja ruoka valitaan koiran tarpeiden kuten aktiivisuuden ja käyttötarkoituksen mukaan.

Ruokinnan näkökulmasta koiran optimaalisessa kasvussa sekä niiden tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ennaltaehkäisyssä, joita ravitsemuksella voidaan ennaltaehkäistä, oleellisia asioita ovat sopiva energian- ja ravintoaineiden saanti, koiran oikea ja sopiva kuntoluokka (BCS eli body condition score) 4/9, sopiva kalsiumin ja fosforin saanti ja suhde, sekä D- ja A-vitamiinit. Pennun nopea kasvu, pennun ylipaino, rotu ja yli 25 kg:n aikuispaino ovat riskitekijöitä luun ja ruston kasvu- ja kehityshäiriöille.

Energian saanti, luuston kasvu ja kalsium

Koiran energiantarve on yksilöllinen, ja muuttuu pennun kasvaessa. Suuremman rodun pennut tarvitsevat suhteessa hieman vähemmän energiaa ja rasvaa kuin pienempien rotujen pennut.  Koiranpennun ylipaino on haitallista ja johtuu suoraan siitä, että pentu saa ravinnostaan liikaa energiaa tarpeeseensa nähden. Ylipaino altistaa tuki- ja liikuntaelinsairauksille ja aiheuttaa mekaanista rasitusta kehittyvälle luustolle ja nivelille. Koiranpennun energiansaantia onkin jatkuvasti tarkkailtava ja omistajan on tärkeää oppia kuntoluokittamaan koiraansa. Kuntoluokitukseen saa tarvittaessa apua eläinlääkäriltä, ja pentuajan rokotuksilla on hyvä käydä läpi myös pennun kasvua ja ruokintaa.

Koiranpennun luuston kasvu on voimakkainta ensimmäisten kolmen elinkuukauden aikana. Suurten rotujen luusto kasvaa voimakkaasti vielä 4–6 kk:n iässä, joten ne tarvitsevat paljon kalsiumia kasvuunsa. Alle 6 kk:n ikäinen koiranpentu ei pysty säätelemään suolistostaan imeytyvän kalsiumin määrää, toisin kuin aikuinen koira, joten pennulla ravinnon mukana tulevasta kalsiumista imeytyy aina vähintään 40–80 %. Jos pentu saa ravinnostaan liikaa kalsiumia, pennun kasvu nopeutuu mutta luiden luutuminen häiriintyy. Kalsiumin puutos taas johtaa siihen, että luusto ei mineralisoidu kunnolla ja luiden massa jää pieneksi – luut ovat heikkoja. Kalsiumin ja fosforin suhde (Ca/P) ruokavaliossa on pennun kasvulle myös oleellinen, ja suhde muuttuu koiranpennun ensimmäisen elinvuoden aikana.

Nivelrikko ja sen hoito

Nivelrikko on yksi koiran tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Nivelrikko on pitkäaikainen eli krooninen, etenevä sairaus, joka pahenee asteittain. Yleisimmin nivelrikkoa esiintyy koiralla kyynärnivelissä, lonkkanivelissä, kintereissä ja polvissa. Nivelrikon yleisin oire on krooninen kipu, oireina esiintyy potilaasta riippuen esimerkiksi ontumista, liikkumis- ja /tai hyppäämishaluttomuutta, levottomuutta, kipureaktiota hoitotoimenpiteissä, muutoksia käyttäytymisessä jne. Kivun ilmaiseminen on koirallakin hyvin yksilöllistä, ja omistajan olisi tärkeää tunnistaa lemmikissään mahdollisen kivun merkkejä. Eläinlääkärit ovat kivunhoidon ammattilaisia, joten jos omistaja epäilee lemmikin tuntevan kipua, on ehdottomasti otettava yhteyttä eläinlääkäriin ja tuotava lemmikki tutkimuksiin. Kipu on yksi merkittävimmistä eläimen elämänlaatua huonontavista tekijöistä.

Nivelrikkopotilaan hoidon on tärkeää olla kokonaisvaltaista ja yksilöllistä. Nivelrikon hoidossa painonhallinta ja ylipainoisen koiran laihduttaminen on erittäin tärkeä ja ensisijainen toimenpide – sopiva kuntoluokka koiralle on 4–5/9. Lemmikin ruoan energiamäärää tarpeen mukaan muuttamalla ja yksilölle oikeanlaisen ruokavalion, ruokintakäytäntöjen ja oikean aktiivisuuden tarjoamisen avulla voidaan lihava lemmikki laihduttaa ja sopivan painon löydyttyä keskittyä painonhallintaan. Laihduttamiseen ja painonhallintaan on olemassa klinikkatasoisia lääkinnällisiä ruokia, ja oikean ruokavalion löytyminen on tärkeää. Ruokintasuunnitelmaan lisätään yleensä inflammaatiota ja kipua vähentäviä sekä rustokudoksen uusiutumista tukevia valmisteita, kuten antioksidantteja (E- ja C-vitamiinit, seleeni), omega-3-rasvahappoja, L-karnitiinia, glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia.

Koiran kivun kokonaisvaltainen ja oireenmukainen hoito yhdistää lääkkeelliset ja lääkkeettömät  hoitomuodot, kivun hoidolle on selkeä hoitosuunnitelma ja eläinlääkärin ja omistajan välinen yhteistyö toimii. Kipupotilas käy säännöllisesti kontrolleissa ja potilaan hoitoa muokataan voinnin ja vasteen mukaan. Kivun hoidon tulee olla potilaalle turvallista, tehokasta ja niin pitkälle näyttöön perustuvaa kuin mahdollista. Nivelrikkopotilaan hoitoon kuuluu potilaalle sopiva kipulääkitys, joka saattaa koostua joko yhdestä kipulääkkeestä tai yhdistelmästä erilaisia kipulääkkeitä. Kivun kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat myös lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät, kuten eläinlääkinnällinen akupunktio, fysioterapia ja hieronta sekä potilaalle sopiva liikunta.

Asiantuntijaeläinlääkäri Noora Sjögren

 

Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihimme:
Koiran painonhallinta ja kuntoluokitus