Kotimaisuus pitää sisällään monia arvoja

Ruoan alkuperän tunteminen ja kotimaisuus on suomalaisille tärkeää, suorastaan itsestäänselvää. Nyt se on mahdollista myös koiranruoan kanssa! Raaka-aineemme voi jäljittää, joten tiedät, mitä koirasi syö.


Kotimaisella ruoantuotannolla on merkitystä talouden, työllisyyden ja maaseudun elinvoiman sekä yhteisöllisyyden kannalta. Sitä, että kotimaiset elintarvikkeet työllistävät, ei tule monestikaan ajatelleeksi. Kotimaiset elintarvikkeet jättävät hyödyn Suomeen työpaikkoina, verotuloina, ostovoiman kasvuna ja investointeina. Elintarvikealan yritysten tuotekehitys ja uusien markkinoiden valloittaminen Suomen lähialueilla monipuolistavat maataloustuotteiden kysyntää. Mutta yhtä lailla perinteiden kunnioittaminen ja ruokakulttuurin kehittäminen ovat tärkeitä arvoja, kun puhutaan kotimaisuudesta.


Suomalainen ruoka on huippua


Suomalaiseen ruokaan voi luottaa. Ruoan raaka-aineet tulevat omasta maasta, sen tekijät tunnetaan ja koko tuotantoketju on jäljitettävissä. Erinomaisen laadun takaavat poikkeuksellisen puhdas maaperämme, vesivarantomme ja ilmamme. Suomalainen tuotantotapa ylittää lain vaatimukset esimerkiksi salmonellavalvonnassa ja eläinten terveydenhuollossa. Antibioottien käyttö tuotantoeläimille on vähäistä ja lääkittyjen eläinten maitoa tai lihaa ei päädy elintarviketuotantoon. Sama pätee kasvinsuojeluaineisiin – suomalaiset elintarvikkeet ovat tutkitusti puhtaita erilaisista jäämistä. Suomalainen ruoka on ympäristö- ja ilmasto­ystävällisempää, kun se tuotetaan lähellä meitä, suomalaisia kuluttajia. Kotimaiset elintarvikkeet valmistetaan aina hygieenisesti ja tarkkaan valvotuissa tuotantolaitoksissa, joissa huolehditaan myös työntekijöistä ja heidän osaamisestaan. Tämä ei ole kaikkialla maailmassa itsestäänselvyys. Suomalainen ruoka on maailman huippua, se on turvallista, valvottua ja laadukasta.


Omaa ruokatuotantoa perustellaan myös huoltovarmuuden ylläpitämisellä, erityisesti nyt, kun koronakriisi ja ilmastonmuutos lisäävät globaalisti niin ruoan tuotantoon kuin markkinoihinkin liittyviä riskejä. 


Missä sitten on laadukas kotimainen koiranruoka? Täällä!


Kaiken yllä kerrotun valossa onkin erikoista, että suomalaisista raaka-aineista Suomessa tuotettua laadukasta koiranruokaa ei juurikaan ole tarjolla. 


Nyt siihen tulee muutos. Ensinnäkin haluamme kuljetella raaka-aineita ja valmiita tuotteita mahdollisimman vähän pitkin maanteitä. Siksi tehdas sijaitsee lähellä raaka-aineiden tuottajia ja suurimpia markkinoita. Suurin osa Rovio Pet Foodsin käyttämistä raaka-aineista löytyy lähialueilta, jopa omasta pihapiiristä. Tuotteet ovat täysin ainutlaatuisia ja suomalaisten asiantuntijoiden kehittämiä. Laitos, jossa tuotteet valmistetaan, on erityisesti lemmikkieläinten ruokien valmistamista varten suunniteltu, moderni tehdas. Ruokavirasto valvoo toimintaamme ja tuotanto on pitkälti samojen vaatimusten alaisuudessa kuin elintarviketuotanto. Me jatkojalostamme suomalaisen maatalouden tuotteista ekologista ja laadukasta koiranruokaa. Tuotteemme ovat ainutlaatuisia globaalistikin.


Me kaikki voimme tehdä kotimaisuusteon, jolla on merkitystä kansantalouteen ja koko maan hyvinvointiin – eikä sinun tarvitse tinkiä koirasi ravinnon laadusta. 

Virpi Nevanperä