Pakastesperman käyttö suomalaisessa koirankasvatuksessa yleistyy

Tuore- ja pakastesiemennykset ovat olleet tavallinen käytäntö nautojen, sikojen ja hevosten jalostuksessa jo useita vuosikymmeniä. Koirien siemennykset ovat verraittain uusi asia ja edelleen kohtalaisen vähän käytetty jalostuskeino. Keinosiemennykseen voidaan päätyä esimerkiksi silloin, kun nartun ja uroksen välinen maantieteellinen etäisyys on hyvin pitkä tai yhdistelmään suunniteltu uros on jo edesmennyt.


Siemennystapoja on kolme; keinosiemennys tuoreella spermalla, jäähdytetyllä laimennetulla spermalla tai pakastespermasiemennys. Sopiva siemennystapa valitaan tapauskohtaisesti. Kaikki tavat vaativat tarkan ajankohdan tutkimista progesteronitestauksella sekä erityisosaamista eläinlääkäriltä. Keinosiemennyksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että eläinlääkärillä on asiasta riittävä koulutus ja kokemus.


Seuraavassa artikkelissa Reprovetin eläinlääkäri Lena Lindh kertoo tarkemmin keinosiemennyksestä käytänteistä ja kustannuksista.

 


Pakastesperman käyttö ja siirrot

Pakastetun sperman käyttö avaa lukemattomia hyötyjä koiranjalostukseen ja auttaa geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämistä eri roduissa. Narttukoira on hyvin herkkä kiiman aikana ja matkustaminen voi vaikuttaa kielteisesti kiiman etenemiseen. Kiiman eteneminen voi hidastua tai pahimmassa tapauksessa ovulaatio jää kokonaan pois. Koska pakastespermaa voi tilata sekä lähettää ulkomaille, vähenee matkustamisen tarve.

Suomalaiset koirankasvattajat voivat tilata valitsemansa uroksen pakastespermaa ulkomailta. Sperman siirtoa varten Reprovet lähettää oman nestetyppitankin noutamaan asiakkaan tilaaman sperman. Hinta määräytyy kohdemaan mukaan, hinta alkaen 600€. Käytämme ainoastaan nykyaikaisia, uusia tankkeja jotka säilyvät kylminä valmistajan mukaan 3 viikkoa. Spermaa saapuu klinikallemme myös muiden toimitsijoiden tankeissa. Kertakäyttötankkien käyttöä emme suosittele lainkaan. Pakastesperma kannattaa tilata Suomeen hyvissä ajoin, jotta sperma löytyy säilöstä nartun kiiman alkaessa.

Tankin saapuessa klinikallemme, tankin lämpötila tarkistetaan aina. Oleellista pakastesperman säilyvyydelle on että lämpötila pysyy alle -120°C. Kun lämpötila nousee tämän korkeammalle tapahtuu koiran spermassa peruuttamattomia muutoksia. Lämpötilan lisäksi kaikki siemenoljet tai viaalit tarkistetaan merkinnältään jotta voimme varmistua että asiakkaallemme on varmasti lähetetty hänen tilaamaansa urosta, sekä että olkimäärät täsmäävät ja lähetetyt oljet ovat ehjiä.

Mikäli sperman vastaanoton yhteydessä havaitaan puutoksia, olemme näistä heti yhteydessä sperman tilanneeseen henkilöön. Näin ollen mahdolliset virheet (esimerkiksi puutteet sperman mukana tulleissa lomakkeissa) saadaan nopeasti korjattua. Lopuksi ulkomailta saapuneet spermaoljet siirretään varsinaiseen säilytystankkiin jossa niitä säilytetään kunnes asiakas haluaa niitä käyttää. Asiakkaan kanssa tehdään ulkomailta tulleesta, säilöön jäävästä spermasta säilytyssopimus. Asiakkaalta veloitetaan pakastesperman vastaanottomaksu 50€. Pakastesperman säilytys maksaa Reprovetissa 10 €/kk. Säilytyksestä laskutetaan 6 kk:n välein. Maksu ei vaadi asiakkaan käyntiä klinikalla.


Sperman kerääminen ja pakastaminen
Spermapankin avulla urosten spermaa voidaan kerätä ja pakastaa tulevaisuuden käyttöä varten. Luotettavilla, nykyaikaisilla nestetyppisäiliöillä pakastesperman säilyvyys on ikuista. Mikäli asiakas haluaa pakastaa uroksensa spermaa, sperma kerätään ja laatu arvioidaan. Mikäli kerätyn ejakulaatin laatu on hyvä ja puoltaa pakastamista, sperma sentrifugoidaan ja laimennetaan. Sperman lämpötilaa lasketaan, sperma pakataan olkiin ja pakastetaan lopuksi nestemäiseen typpeen. Pieni määrä spermaa pakataan niin sanottuun ”kontrolliolkeen” joka sulatetaan noin viikko pakastuksen jälkeen. Kontrollioljesta eläinlääkäri arvioi miten hyvin sperma on säilynyt läpi pakastusprosessin. Laadun arvioinnin yhteydessä, pakastesperman laatuun perustuen, suositellaan käytettävä olkimäärä per keinosiemennys.

Yhdellä keruulla saatava kokonaissiittiömäärä vaihtelee. Kokonaissiittiömäärään vaikuttaa uroksen aiempi jalostuskäyttö, ikä, sairaudet, rotu (koko), stressi ja lääkitykset. Suosittelemme aina käyttämään juoksuista narttua houkuttimena sperman keruissa, on sitten kyseessä pakastus tai laadun tarkistus. Sperma kerätään urokselta masturbaation kautta mikä voi olla etenkin ensikertalaisille yksilöille, laumanvartijoille tai herkille roduille hieman outoa. Uroksen seksuaalivietin ollessa riittävä, kiimassa oleva narttu helpottaa tilannetta merkittävästi ja uroksen keskittymisen ollessa nartussa. Kiimassa olevan nartun läsnäollessa, uroksen kiihottuessa riittävästi, on ejakulaatin koko yleensä isompi. Sperman keruu ja pakastus maksaa Reprovetissä 420€. Pakastuksen yhteydessä laskutetaan 6 kk:n säilytys, ellei spermaa lähetetä heti ulkomaille. Sperman pakastuksessa käytämme laimennukseen Canirep-liuosta, joka tilataan Ruotsista. Mikäli uroksen ejakulaatti on niin iso että spermaolkia tehdään yli 10 kpl, veloitetaan asiakkaalta lisämateriaalikustannus 50€. Mitä enemmän olkia tuotetaan, sen enemmän laimennusnestettä on käytettävä.

Käynnin yhteydessä asiakkaan kanssa käydään aina läpi sperman laatu. Sperma näytetään asiakkaalle erilliseltä näytöltä jolloin mahdolliset poikkeavuudet on hyvä keskustella läpi. Käynnin lopuksi asiakkaan kanssa tehdään sperman säilytyssopimus.

Valitettavasti kaikkien urosten sperma ei siedä pakastamista. Kun sperman sulatuksen jälkeinen liikkuvuus on kontrollissa tarkistettu, täyttää eläinlääkäri spermanottolomakkeen valmiiksi ja allekirjoittaa sen. Spermanottolomakkeeseen merkitään suositus sperman käytöstöä, eli montako olkea per keinosiemennys. Klinikallamme puollamme noin 200 miljoonaa siittiötä isoille roduille, pienemmille noin 100-150 miljoonaa siittiötä/keinosiemennys.


Pakastesperman lähettäminen ja käyttö

Pakastesperman lähettämisen lähetyskulut määräytyvät kohdemaan mukaan. Sperman tuonti ja vienti Euroopan sisällä maksaa alk. 560€, lopullinen hinta määräytyy kohdemaan vaatimusten mukaisesti. Hintaan lisätään nykyään pakollinen TRACES-tullausmaksut sekä virkaeläinlääkärin tarkastus. Näiden kustannus on suuntaa antavasti 200€.

Pakastesperman lähettäminen Euroopan ulkopuolelle maksaa alkaen 1100€. Myös näihin lähetyksiin lisätään mahdolliset tullaus- sekä virkaeläinlääkärin tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset.

Ulkomaille lähetämme suomalaisen kasvattajan pyytämän olkimäärän, moni kasvattaja jättää itselleen säilöön osan pakastetusta ejakulaatista. Mikäli ulkomaan kasvattaja maksaa pakastuksen, vaatii hän todennäköisesti koko ejakulaattia lähetettäväksi itselleen. Nämä sopimusasiat on hyvä käydä ulkomaan kasvattajan kanssa tarkalleen läpi ennen prosessin aloittamista.

Spermaa voi myös lähettää Euroopan sisäisesti tuoreena, jäähdytettynä eli siirtospermana. Tässä tapauksessa sperma kerätään kuten aiemmin mainittu, arvioidaan ja laimennetaan. Siirtosperman toivotaan saapuvan kohdemaahan heti lähetyksestä seuraavana päivänä, jolloin narttu keinosiemennetään kohdemaassa. Lähetyksestä vastaa huolintaliike, esimerkiksi DHL tai Fedex. Siirtospermaa ei voida lähettää viikonlopun aikana koska huolintaliikkeet eivät niitä viikonloppuisin toimita perille. Lähetykset tehdään maanantai – torstai.

Siirtosperman lähetys maksaa Reprovetissä yhteensä 700€, sisältäen spermankeruun, lähetysmaksut sekä virkaeläinlääkärin tekemän TRACES-todistuksen.

Pakastesperman käyttö on aina koirankasvattajalle iso taloudellinen panostus. Ennen sperman ostoa on hyvä tiedustella onko, kyseisen uroksen pakastespermalla aiemmin saatu tulosta. Valitettavasti löytyy uroksia, jotka toimivat luomuastutuksissa mutta käsitelty sperma ei tuota toivottua tulosta. Lisäksi on syytä vaatia riittävää siittiömäärää per keinosiemennys, mielellään noin 200 miljoonaa elävää siittiötä. Pakastesperman sulatuksenjälkeisen liikkuvuuden toivotaan olevan 60% tai enemmän.

Kansainvälisesti hyväksyttävä onnistumisprosentti pakastespermalle on noin 60%. Keinosiemennyksen edellytys on tarkka kiimaseuranta, jonka avulla nartun ovulaatiopäivä saadaan selville. Pakastespermalla keinosiemennys tehdään noin 3 päivää ovulaation jälkeen. Hyvissä ajoin kannattaa tarkistaa, että nartun rokotukset ovat voimassa ja että nartun yleiskunto on hyvä. Lieväkin ylipaino vaikuttaa hedelmällisyyteen kielteisesti, sekä aiheuttaa mahdollisia ongelmia tiineyteen ja synnytykseen.


Eäinlääkäri Len Lindh, Reprovet

Kuvat: Reprovet ja Eeva Lehtonen