Mistä tunnistat laadukkaan koiranruoan?

Laadukas ravinto on yksi kulmakivistä koiran pitkälle ja hyvälaatuiselle elämälle, ja on oleellisessa osassa koiran terveyden ylläpidossa, sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Laadukkaasta ruoasta koira saa riittävästi ja tasapainoisesti energiaa ja ravintoaineita. Ruoan valinta lähtee liikkeelle koiran tarpeista, mutta ruokaa ja ruokintatapaa valitessa tulee ottaa huomioon monia muita koirasta lähtöisin olevia asioita. Myös perheen elämäntilanne vaikuttaa ruokintakäytäntöihin ja niiden valintaan. Laadukkaan ruoan taustalla on luotettava yritys, tutkimusta käytetyistä raaka-aineista ja ruoista, ja ruokien suunnittelusta, reseptiikasta ja lopputuotteesta vastaavat koulutetut ja pätevät asiantuntijat. Laadukkaan ruoan valmistukseen käytettävät raaka-aineet ovat laadukkaita, turvallisia käyttää ja tukevat koiran terveyttä – ympäristövaikutuksia unohtamatta.

Koiralla on yksilölliset tarpeet

Koiran omistajalla on valittavana niin päivittäistavara- kuin lemmikkieläintarvikeliikkeidenkin koiraruokahyllyjen ruokavalikoimasta useita erilaisia vaihtoehtoja kuivaruoista tuoreruokiin ja raakapakasteista täydennysrehuihin.

Ruoka on tärkeää valita koiralle yksilöllisesti ja huomioiden terveen koiran fysiologiset tarpeet. Koiran rodulla on vaikutusta ruoan hyötysuhteeseen, sillä osa koiraroduista käyttää syödyn ruoan ravintoaineet tehokkaammin ja paremmin kuin toiset. Näillä hyvän hyötysuhteen omaavilla roduilla ja yksilöillä on taipumusta lihomiseen, ja se tulee huomioida ruoan valinnassa ja annostelussa. Myös koiran fysiologinen tila vaikuttaa, kuten ikä ja aktiivisuustaso. Koti- ja seurakoiran tai tiineen ja imettävän nartun sekä energian- että ravintoaineiden tarpeet ovat erilaiset, samoin aktiivisen metsästyskoiran tai kilpailevan urheilukoiran tarpeet.

Sairaan koiran ravitsemukselliset tarpeet saattavat erota merkittävästi terveen koiran energian- ja ravintoaineiden tarpeista. Jos kyseessä on sairas lemmikki, ravitsemuksen suunnittelun ja toteutuksen tulee olla eläinlääkärin valvonnassa, ja ruokinta pyritään huomioimaan sairauden hoidossa niiltä osin, kuin se on mahdollista. 

Koiralle sopivia ruokintatapoja on monia

Ruokaa ja siihen liittyen myös ruokintatapaa valitessa tulee ottaa huomioon siis monia koirasta lähtöisin olevia asioita, mutta myös perheen elämäntilanne vaikuttaa ruoan valintaan ja ruokintakäytäntöihin. Koiran ruokintakäytännön tulee olla perheen arkeen sopiva ja kuitenkin ottaa ensisijaisesti huomioon koiran tarpeet.

Onko koiralle maistuvin ja arkeen sopivin vaihtoehto tarjota ruoka kuivaruokana, tuoreruokana vai kotiruokana? Valitaanko koiralle laadukas täysravinto vai tehdäänkö koiralle kotiruokaa? Laadukas täysravinto täyttää lemmikin päivittäisen ravinnontarpeen ilman erillistä suunnitelmaa tai laskelmaa. Kypsennetyllä kotiruualla on mahdollista ruokkia terve, aikuinen lemmikki oikein, jos ruokintaan perehtyy ja ruokinnan koostaminen perustuu ruokintasuunnitelmaan ja –laskelmaan. Raakaa lihaa ja muita raakoja eläinperäisiä tuotteita koiran ruokintaan lisätessä tulee ottaa huomioon erityisesti ruokintaan liittyvät hygienia-asiat – koska raakaruokaa ei käsitellä ruoan mikrobien määrän vähentämiseksi, voivat mikrobit levitä raakaruoasta myös perheen ihmisiin.

 

Minkälainen ruokavaihtoehto on helppo ja käytännössä mahdollinen, jos perheen rutiineihin kuuluu matkustaminen tai mökkireissut? Merkitseekö koiran ruoan ekologisuus ja kotimaisuus perheelle, vai onko muualla maailmalla tuotettu ruoka koiralle yhtä hyvä vaihtoehto? Koiralle valittavan ruokintatavan ja ruoan on tärkeä olla myös taloudellisesti mahdollinen toteuttaa.

Koiranruoan valmistaja ja raaka-aineet

On syytä pohtia muutamia ruoan valmistajaan liittyviä asioita, kun koiralle valitaan ruokaa. Lemmikkieläinruokia valmistavassa yrityksessä on tärkeää olla luotettava ja asiantunteva henkilöstö, ja yrityksen toiminta on läpinäkyvää. Erityisesti ruokien kehityksestä, suunnittelusta ja reseptiikasta, sekä lopputuotteen laadusta vastaavien henkilöiden tulee olla päteviä, yliopistokoulutuksen saaneita eläinten ravitsemusalan asiantuntijoita. Se, että yrityksen yhteystiedot ovat yleisesti saatavilla ja asiantuntijat ovat tarvittaessa asiakkaan käytettävissä, on erittäin tärkeää.

 

Ruoan raaka-aineiden alkuperä ja turvallisuus ovat ratkaisevassa osassa, ja niillä on merkitystä koiran terveyteen. Se, miten yrityksessä varmistetaan sekä tuotannossa käytettävien raaka-aineiden että lopullisen ruoan koostumuksen laatu, tulee olla myös kuluttajalle selvillä.

 

Valmiiden ruokien tulee täyttää kansallisen tutkimusneuvoston eli NRC:n (National Research Council) ja Eurooppalaisen laatustandardin FEDIAFin ravitsemukselliset vaatimukset. Laadukasta ruokaa valmistavan yrityksen tulee pystyä antamaan kaikista ruuistaan täsmälliset arvot, esimerkiksi ruoan energian, proteiinien eli valkuaisaineiden, rasvojen, sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden suhteen. Ruoan valmistukseen käytettävien raaka-aineiden tulee olla jäljitettävissä ja koiralle turvallisia käyttää.

Ruoan ravintoaineet

Koiranruoassa olevia ravintoaineita ovat proteiinit eli valkuaisaineet, rasvat, hiilihydraatit, vitamiinit ja makro- ja mikrokivennäiset. Myös vesi luetaan ravintoaineisiin, ja se on itseasiassa tärkein ravintoaineista. Koiralla tulee olla raikasta vettä jatkuvasti saatavilla, ja lemmikin riittävästä veden saannista tulee huolehtia. Ravintoaineista koira saa mm. energiaa, joka takaa esimerkiksi koiran peruselintoiminnot, lihastyön ja lämpötilan säätelyn. Lisäksi ravintoaineet osallistuvat esimerkiksi kudosten muodostamiseen ja uudistamiseen, sekä hormoni- ja entsyymitoiminnan säätelyyn.

Laadukas koiranruoka sisältää eläinperäistä proteiinia, kuten kananmunaa ja lihaa. Proteiinia ruokaan saadaan myös laadukkaista kasviperäisistä raaka-aineista, esimerkiksi kaurasta ja härkäpavusta. Proteiinit eli valkuaisaineet rakentuvat aminohapoista, joista kymmenen on koiralle välttämättömiä – välttämättömät aminohapot koiran on saatava ravinnosta. Proteiineille on määritelty biologinen arvo, BV (biological value), jonka maksimiarvo on 100. Kananmunan biologinen arvo on täydet 100, joten se on aminohappokoostumukseltaan täydellinen raaka-aine myös koiran ruokintaan.

Rasvat ovat hyvin sulavia ja paljon energiaa sisältäviä ravintoaineita, ja koira käyttää rasvoja energianlähteenä erittäin hyvin. Eläinperäiset rasvat ovat koiralle hyvin maistuvia. Rasvaa käytetään muun muassa ruoan maittavuuden lisäämiseen, lisäksi ruoan rasvahappokoostumuksella on koiralle merkitystä, erityisesti omega-3 ja omega-6 -rasvahapoilla. Osa vitamiineista on rasvaliukoisia, ja ne imeytyvät elimistöön ruoan rasvan mukana. 

 

Hiilihydraatteja on erilaisia, niistä tärkeimpänä polysakkaridit tärkkelys ja kuidut. Tärkkelys toimii elimistössä energianlähteenä ja kuiduilla, jotka eivät hajoa ruoansulatuskanavassa, on merkitystä erityisesti suoliston ja sitä kautta koko koiran terveydelle. Laadukkaita ja koiralle hyvin sopivia kotimaisia hiilihydraattilähteitä ovat esimerkiksi kaura, ohra ja peruna. 

Vitamiinit ovat orgaanisia yhdisteitä, joita tarvitaan koiran elimistön aineenvaihduntareaktioissa. Vitamiineja on rasva- ja vesiliukoisia. Rasvaliukoiset vitamiinit, A-, D-, E- ja K-vitamiinit, imeytyvät elimistöön ruoansulatuskanavasta ravinnon rasvojen mukana. Vesiliukoiset vitamiinit ovat C- ja B-ryhmän vitamiineja. Kivennäisaineet ovat epäorgaanisia yhdisteitä, joita koiran elimistön tarvitsee normaaliin kasvuun ja kehitykseen, sekä elimistön normaalien toimintojen ylläpitoon.

Ruoan pakkausmerkinnät


Pakkausmerkintöjen lukemiseen on hyvä käyttää hetki aikaa, kun valitsee koiralleen sopivaa ruokaa. Laadukkaan ja luotettavan yrityksen tuotteiden pakkausmerkintöjen lisäksi tietoa löytyy myös yrityksen internetsivuilta. Ruoan pakkauksessa tulee olla voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaiset pakkausmerkinnät, jotka kertovat mm. mille lemmikkilajille ruoka on tarkoitettu ja minkälainen ruoka on kyseessä. Pakkauksista löytyy myös tieto, mihin lemmikin elämänvaiheeseen ruoka on tarkoitettu. Pakkauksessa on oltava myös ruoan käyttöohje, joka kertoo ruoan päivittäisen annossuosituksen.

Ruoan valmistusaineet tai -ryhmät luetellaan pakkauksessa määrällisesti suurimmasta pitoisuudesta pienempään, ja esimerkiksi Rovio Pet Foodsin Werraton Aikuinen -täysravinnossa on raaka-aineista määrällisesti eniten kokonaista kananmunaa, sitten kuorittua kauraa, ohraa, siipikarjaproteiinia jne. Pakkauksessa on ilmoitettuna myös ruoan proteiinipitoisuus, joka on 25 %, sekä eläinproteiinipitoisuus, joka on 58 %.

Se, että kuluttaja voi luottaa pakkauksen merkintöihin, on tietenkin ensiarvoisen tärkeää, sillä näin voidaan välttää koiralle mahdollisesti sopimattomia valmistusaineita ja esimerkiksi yliherkkyysreaktioita tai allergioita. Ruoka tulee olla myös jäljitettävissä, eli pakkauksessa eränumero on pakollinen tieto. Ruoalle tulee antaa valmistajan toimesta myös säilyvyystakuu – takuu on päiväys, johon asti tuote asianmukaisesti varastoituna säilyttää ominaisuutensa sekä esimerkiksi vitamiinien pitoisuudet säilyvät riittävinä. Lisää pakkausmerkinnöistä voit lukea Ruokaviraston nettisivuilta.

Mistä laadukkaan koiranruuan siis tunnistaa?

  • Ruoan taustalla vaikuttaa luotettava yritys, jonka toiminta on läpinäkyvää ja kestää kriittisen tarkastelun
  • Ruokia valmistavan yrityksen henkilöstöön saa yhteyden
  • Ruoista on luotettavaa tutkimusta sekä käytettyjen raaka-aineiden että valmiiden lopputuotteiden eli ruokien osalta
  • Ruokien suunnittelusta, reseptiikasta ja lopputuotteesta vastaavat koulutetut ja pätevät asiantuntijat
  • Ruoan valmistukseen käytettävät raaka-aineet ovat laadukkaita, turvallisia käyttää ja tukevat koiran terveyttä
  • Lemmikki voi hyvin kyseisellä ravinnolla, pysyy sopivassa kuntoluokassa eli lihavuuskunnossa, on kaikin puolin terve, suolisto toimii hyvin, ja lemmikki on iloinen ja reipas.

Lähteitä ja lisälukemista:

Ruokavirasto:

Noora Sjögren